Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

tipo rexistro procedemento obxecto cantidade Estado
3230/2017 Procedemento de Contratación
2347/2017 CONTRATO DE OBRAS. ACONDICIONAMENTO OBRAS DE REPOSICIÓN E PAVIMENTACIÓN EN TRAVESÍA FRANCISCO IGLESIAS
2481/2017 CONTRATO DE OBRAS. MELLORA ACCESO NUCLEOS RURAIS. PLAN UNICO PROVINCIAL
2601/2017 CONTRATO MENOR DE OBRAS.REFORZO DA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA PARROQUA DE OVE E PARROQUIA DE COUXELA
2678/2017 CONTRATO MENOR DE OBRAS. REPARACION DO PAVIMENTO EN MAL ESTADO DA RÚA DEPUTACIÓN
2999/2017 Procedemento de Contratación
3447/2017 Procedemento de Contratación
3510/2017 Procedemento Xenérico
3698/2017 Procedemento de Contratación
3438/2017 Procedemento de Contratación