Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

tipo rexistro procedemento obxecto cantidade Estado
1238/2017 CONTRATO DE SUMINISTRO MEDIANTE A MODALIDADE DE LEASING DUNHA VARREDORA POR PROCEDIMIENTO ABERTO, OFERTA MAIS VANTAXOSA, VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
512/2017 CONTRATO DE SERVIZOS COLONIAS DE VERÁN. POR PROCEDEMENTO ABERTO, OFERTA ECONOMICAMENTE MAIS VANTAXOSA, VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
880/2017 CONTRATO DE OBRAS RÚA PEONIL FRANCISCO IGLESIAS POR PROCEDEMENTO ABERTO, OFERTA ECONOMICAMENTE MÁIS VANTAXOSA, ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN, AO PREZO MÁIS BAIXO
805/2017 CONTRATO DE SUBMINISTRACIÓN PARA O EQUIPAMENTO E AMOBLAMENTO DO CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES DE RIBADEO SUXEITO A REGULACIÓN HARMONIZADA, POR PROCEDEMENTO ABERTO, OFERTA ECONOMICAMENTE MÁIS VANTAXOSA, VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
692/2017 CONTRATO DE OBRAS.“EXTRACCIÓN DE VEXETACIÓN EXÓTICA E PLANTACIÓN DE ARBORADO AUTÓCTONO NA MARXE DA RÍA DE RIBADEO. ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN AO PREZO MAIS BAIXO
261/2017 CONTRATO DE SERVIZOS. LAVADO MECANICO MANUAL DE CONTEDORES. PROCEDEMENTO ABERTO, UNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN AO PREZO MAIS BAIXO
141/2017 CONTRATO DE OBRAS.  PROXECTO DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE PLANTAS BAIXA E PRIMEIRA (ANTIGAS VIVENDAS DE PROFESORES), E URBANIZACIÓN INTERIOR PARCELA. PROCEDEMENTO ABERTO. UNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN
247/2017 CONTRATO DE OBRAS. OBRAS DE AUDITORIO MUNICIPAL.PROCEDEMENTO ABERTO, OFERTA ECONOMICAMENTE MÁIS VANTAXOSA, ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN
PROCEDEMENTO ABERTO 189/2017 CONTRATO DE SUBMINISTRO. RENOVACIÓN DAS INSTALACIONS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR EN RÚA AMADOR FERNÁNDEZ E OUTRAS. POR PROCEDEMENTO ABERTO, PREZO MAIS BAIXO UNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN RENOVACIÓN DAS INSTALACIONS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR EN RÚA AMADOR FERNÁNDEZ E OUTRAS