Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

tipo rexistro procedemento obxecto cantidade Estado
692/2017 CONTRATO DE OBRAS.“EXTRACCIÓN DE VEXETACIÓN EXÓTICA E PLANTACIÓN DE ARBORADO AUTÓCTONO NA MARXE DA RÍA DE RIBADEO. ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN AO PREZO MAIS BAIXO
261/2017 CONTRATO DE SERVIZOS. LAVADO MECANICO MANUAL DE CONTEDORES. PROCEDEMENTO ABERTO, UNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN AO PREZO MAIS BAIXO
247/2017 CONTRATO DE OBRAS. OBRAS DE AUDITORIO MUNICIPAL.PROCEDEMENTO ABERTO, OFERTA ECONOMICAMENTE MÁIS VANTAXOSA, ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN
141/2017 CONTRATO DE OBRAS.  PROXECTO DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE PLANTAS BAIXA E PRIMEIRA (ANTIGAS VIVENDAS DE PROFESORES), E URBANIZACIÓN INTERIOR PARCELA. PROCEDEMENTO ABERTO. UNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN
PROCEDEMENTO ABERTO 189/2017 CONTRATO DE SUBMINISTRO. RENOVACIÓN DAS INSTALACIONS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR EN RÚA AMADOR FERNÁNDEZ E OUTRAS. POR PROCEDEMENTO ABERTO, PREZO MAIS BAIXO UNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN RENOVACIÓN DAS INSTALACIONS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR EN RÚA AMADOR FERNÁNDEZ E OUTRAS